Den ena artikeln berör cyklandet på allmänna vägar, vad som är okej enligt lag och vad som är förbjudet. Den andra artikeln ger exempel på olika datorspel som ger spelaren möjlighet att trampa på pedalerna.