Det finns ett antal lagar och regler som är viktiga att ha koll på om man är trafikant. Cykeln räknas som ett fordon och skall följa de trafikregler som finns för exempelvis personbilar. I övrigt gäller det att ta det varsamt och respektera alla trafikant runt omkring dig.

Hjälm

Det finns inget hjälmtvång i Sverige förutom för barn och tonåringar under 15 år. Man kan inte heller som underårig få böter eftersom straffbarhetsåldern i Sverige dras vid just 15 år. Det blir således ett moment 22 – det är olagligt att som barn cykla utan hjälm men ingen kan straffa vederbörande. Dock kan barnet i fråga få en tillsägelse av en poliskonstapel som upptäcker lagbrottet.

Det är dock alltid bra och aldrig i vägen att ha hjälm, om man nu inte har någon specifik medicinsk åkomma som förhindrar hjälmbärande. En sådan sjukdom kan exempelvis vara ektodermal dysplasi vilket gör att man inte kan svettas. Då kan hjälmen bli en olidlig plåga sommartid (speciellt om den är svart). Idag finns det diskreta hjälmar som har luftkuddar som utlöses vid fall från cykelsadeln. Teknologin har alltså underlättat för de som tycker att hjälmbärandet är fånigt.

Skjuts

Det är tillåtet för en 15-åring att skjutsa ett barn som har fyllt 10 år. Det är acceptabelt för en 18-åring (alltså en myndig person) att skjutsa två stycken barn under 6 år. Givetvis måste cykeln ha ordentliga säten för passageraren, det är inte lagligt att skjutsa någon på sadeln. En person över 15 år kan bli bötfälld för felaktigt skjutsande, en icke-straffbar person slipper undan med tillsägelse från polis.

Högerregel och cykelförbud

Som cyklist skall man cykla på anvisade cykelbanor i första hand. Det är inte lagligt att cykla på trottoaren, men polisen brukar ha överseende med det. Högerregeln ska iakttas. Du får inte cykla på motorvägar eller andra vägar som har en förbudsskylt för cyklar utplacerad vid infarten till vägen i fråga.